Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Černý Důl

V hlubokém údolí pod Černou horou se rozkládá městečko spojené s dávnou historií kutání stříbra, zlata, železných rud a vápence, ale i s těžbou dřeva v horských lesích, tkalcovstvím a výrobou papíru. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 22 ha, žije zde 700 obyvatel. K obci patří enklávy Bönischových, Zrcadlových a Hrnčířských Bud.

cdul1.jpg
cdul2.jpg

 
Historie Černého Dolu

První písemná zmínka z roku 1383 souvisí s počátky dolování železné rudy. Původní Nová Ves se připomíná v roce 1489, poblíž byla v roce 1534 založena osada Gottes Hilf. Obce Čistá a Fořt byly připojeny k Černému Dolu (1964). Zajímavá místa: kostel sv. Michaela s Křížovou cestou,
Hornická stezka Berghaus, Naučná stezka Svaté Barbory, Muzeum Podzemí Krkonoš, nákladní lanovka.


Kontaktní údaje

  .