Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Už ho nesou – legenda draka

Datum: 8.-9. květen 2021

Místo: Trutnov

Pořadatel: Trutnov – město draka z.s

www.trutnovmestodraka.cz

Připomenutí legend o založení města s bohatou nabídkou kulturních pořadů.

kal-drak.jpg

Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení města s bohatou nabídkou kulturních pořadů, ukázek tradičních řemesel a mnohými dalšími atrakcemi nejenom pro děti. V sobotu po setmění přinesou podivuhodné bytosti vedené bájným rytířem Albrechtem z Trautenbergu pouze za svitu ohňů a loučí draka, aby ho pověsili na věž Staré radnice, kde setrvá po celé léto.

"Ty ukrutný a hanebný netvore,
jsi požehnáním tohoto města,
a navěky jím i zůstaneš."

Trutnov je od nepaměti spojen s bájným drakem, vždyť se mu již v minulosti říkalo město draka nebo dračí město. Drak se poprvé objevuje na městské pečeti již v 15. století. Kronikář Simon Hüttel zapsal v 16. stol. pověst o zabití trutnovského draka do jedinečné sbírky, která je ideovým podkladem populárních dračích slavností, které se konají od roku 2006, vždy na počátku měsíce května. Slavnosti originálním způsobem seznamují návštěvníky s bohatou trutnovskou mytologií a přitahují pozornost tisíců návštěvníků. Dny plné všelidové zábavy, při kterých si samozřejmě přijdou na své i naši nejmenší, vrcholí večerním průvodem a vyzdvižením šestimetrového draka na věž Staré radnice. Účastníci průvodu, ale i přihlížející prožívají magickou atmosféru, jak to popisují staré pověsti.

Kovový drak je na věži k vidění až do přelomu září a října, kdy je při menší slavnosti SUNDÁVÁNÍ DRAKA sejmut a odnesen z náměstí a tím v daném roce definitivně končí letní pouliční programy.