Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Malá Úpa

Stříbrné doly v Kutné Hoře přímo hltaly dřevo, proto K. Gendorf povolal dřevaře z Tyrolska, Korutan a Štýrska. Přišli do Malé Úpy v r. 1566 a za čas nebylo v okolí co kácet. Přesto se tady udrželo dřevorubecké řemeslo dalších 400 let. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 26,65 km², žije zde 120 obyvatel.

mupa1.jpg
mupa2.jpg

 
Historie Malé Úpy

Rok 1566 je počátkem osídlování Malé Úpy, kdy dorazili dřevaři z alpských zemí na na pozvání K. Gendorfa. O rok později již stavěli klauzy. Velikou klauzu pro plavení dřeva z roku 1575 zachycuje nejstarší obrazová Hüttelova mapa Krkonoš (1576–1585). 12. 9. 1779 přijel v doprovodu generála Laudona budoucí císař rakouský a král český Josef II. a přislíbil stavbu kostela, hřbitova a školy. Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla byl vysvěcen v roce 1791 a teprve zděný z roku 1805 zůstal v obdobném vzhledu dodnes. Škola byla otevřena v roce 1797. Zakladatel hostince Pomezní bouda H. Blaschke postavil roku 1868 na Sněžce Českou boudu.


Kontaktní údaje

  .