Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

O Svazku obcí Východní Krkonoše


Základní informace

Svazek obcí Východní Krkonoše představuje novodobou spolupráci 8 měst a obcí ležících podél klikatící se řeky Úpy, v krajině pod nejvyšší horou naší republiky Sněžkou. Mezi zmiňovaná města a obce patří: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské LázněHorní Maršov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa a Žacléř.

Posláním Svazku je rozvíjení a prohlubování dobrých vztahů mezi členskými obcemi a prosazování společných zájmů. Pracovní činnost je soustředěna na projekty vedoucí k rozvoji zájmového území, a to konkrétně v oblasti udržitelného cestovního ruchu, odpadového hospodářství a dopravy.


Stanovy SOVK