Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Mladé Buky

Název Mladé Buky nejspíše souvisí se založením osady v mladém bukovém lese, který tu všude rostl před kolonizací. Nevelké zbytky bukových porostů nalézáme dnes např. na Rýchorách nebo v okolí Žacléře. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 26,68 km², žije zde 4432 obyvatel.

buk1.jpg
buk2.jpg

 
Historie Mladých Buků

První písemná zpráva (1355) uvádí lokalitu jako panství trutnovského hradu. Roku 1500 přešly Mladé Buky do majetku J. Zilvára (Hanse Sylvára) z Pilníkova, pána na Vlčicích. Písemné zmínky o těžbě zlata jsou již v roce 1542. Největší rozmach těžby byl od 2. pol. 16. stol. do konce 18. století. 15. 2. 1655 sjela ve Sklenářovicích první písemně zaznamenaná sněhová lavina v Krkonoších. Přádelna lnu fy Johann Faltis Erben (nyní budova Elektro-odbytu), založená v roce 1836, byla nejstarší svého druhu ve střední Evropě.


Kontaktní údaje

  .