Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Svoboda nad Úpou

Obec založená v raném středověku, v 16. stol. povýšená na horní město pod zlatými Rýchorami, byla spojena s rodem Zilvárů, panstva z Vlčic. V novověku proslula zejména výrobou prvního cigaretového papíru ve střední Evropě. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 7,75 km², žije zde 2070 obyvatel.

svob1.jpg
svob2.jpg

 
Historie Svobody nad Úpou

Trutnovský kronikář Simon Hüttel připisuje založení obce roku 1009 Petru Hostolovskému, poddanému hraběte Trautenberga z Trutnova. V roce 1553 je obec doložena písemně. Již roku 1546 byla Svoboda povýšena na městys a v roce 1580 na horní město. Pravděpodobně nejstarším podnikem v Dolním Maršově (k. ú. Maršov II) byl pivovar z roku 1599. Rozkvět přinesly Svobodě významné papírny postavené v 19. stol. a železnice, která slouží již od roku 1871. Sjezdovému lyžování slouží dobře vybavený areál. V informačním centru je instalována expozice skřítků a pohádkových bytostí.


Kontaktní údaje

  .