Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Žacléř

Poblíž důležité obchodní zemské stezky směřující do slezské Vratislavi bylo ve středověku objeveno černé uhlí. Jeho dobývání se stalo jednou z hlavních obživ obyvatel města Žacléř, které se původně nazývalo Bornfloss, později Bernstadt a v pol. 19. století převzalo název hradu Schatzlar – Žacléř. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 2,2 ha, žije zde 3144 obyvatel.

zac1.jpg
zac2.jpg

 
Historie Žacléře

První písemná zmínka je z roku 1334 pod jménem Berndstadt. Významnou osobností spjatou s městem je J. A. Komenský, který v únoru roku 1628 spolu s dalšími přáteli zvolil cestu přes Žacléř a Černou Vodu pro odchod do exilu (polské Lešno). Historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Náměstí obklopují původní domy s loubím, je zde mariánský sloup z roku 1725, historická kašna a pomník Josefa II. Za zhlédnutí stojí renesanční zámek Žacléř a barokní kostel Nejsvětější Trojice. Odkaz na hornické tradice v podobě mlátku a želízka je ztvárněn ve znaku města. V budově bývalého okresního soudu z roku 1914 sídlí Městské muzeum Žacléř, jehož expozice dokládají historii města do r. 1945.


Kontaktní údaje

  .