Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Trutnov

Nejvyšší hora Krkonoš Sněžka neodmyslitelně patří ke vzdálenému horizontu města, které symbolicky představuje vstupní bránu do východních Krkonoš. V městském znaku však dominuje drak, který se objevuje v mnoha pověstech o počátcích města, jehož historie je nadmíru bohatá. Členem svazku je od roku 2004. Katastr obce má 103 km², žije zde 30 400 obyvatel.

trut1.jpg
trut2.jpg

 
Historie Trutnova

První písemná zmínka o Trutnovu (německy Trautenau) je z roku 1260. Původní název slovanské osady Úpa však pochází již z pol. 12. století, osada byla v místech dnešního Horního Starého Města. Významné památky: pozdně barokní kostel Narození Panny Marie (1792), Krakonošova kašna (1892), Kaple sv. Jana Křtitele (Janská kaple), původně renesanční dnes novogoticky přestavěná radnice (konec 16. stol.), novogotický evangelický kostel, renesanční budova dnešní Galerie Města Trutnova z roku 1599, měšťanské domy v centru. Historické jádro města má od roku 1990 statut městské památkové zóny. Za návštěvu stojí Muzeum Podkrkonoší, památník bitvy z roku 1866 a několik naučných stezek ve městě a jeho okolí.


Kontaktní údaje

  .