Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Ochranné pomůcky

aneb jak jsme se postavili coronavirové epidemii

Koncem března roku 2020 jsme ve spolupráci s firmou 3D Obiecto zahájili výrobu ochranných pomůcek, kterých byl tou dobou na trhu výrazný nedostatek. Díky nevídané vlně solidarity a podpory se nám podařilo zorganizovat skupinu téměř 30 tiskařů z celého regionu Trutnovska, kteří nám s dalšími dobrovolníky pomáhali vyrábět, kompletovat a distribuovat ochranné štíty, brýle a obličejové masky.

Tímto bychom proto rádi jmenovitě poděkovali všem tiskařům - Václav Fišer, Zdeněk Heteš, 3D obiecto Jaromír Efler, Roman Mikulka, Jiří Šotola, Tomáš Havrda, Jan Lička, Miroslav Široký, Michal Borský, Martin Grindler, Město Dvůr Králové, Jindřich Horáček, Vratislav Janko, Igor Hák, Libor Darvaš, Lukáš Kareš, Robert Fiedler, Richard Fiedler, Tomáš Beránek, rodina Linhartova, Karolína Klempířová, Petr Šťásek, Jan Vočadlo, Michal Pavlásek, Petr Švandrlík, Michal Havle, p. Baudyš, Martin Dědek, kteří se na akci podíleli, neboť to dělali zdarma, na své vlastní náklady, ve svém volném čase a když bylo třeba, tiskli i v noci. Stejnou měrou pomáhali také další pomocníci, kteří štíty kompletovali. Jmenovitě Renata Portlová, Tereza Sauerová, Lucie Pokorná, Blanka Neubergová, Radka Minaříková, Lucie Slezáková. Děkujeme také firmě R&B Mědílek s.r.o., která zapůjčila ozonizér.

Ochranné pomůcky putovaly většinou do nemocnic, soukromým lékařům, do domova důchodců, pečovatelské službě, horské záchranné službě, do škol, ale také například do věznice Odolov. Během nouzového stavu se nám podařilo vyrobit a odevzdat neuvěřitelných 2500 ks ochranných štítů a téměř 500 ks ochranných brýlí.Nejen že jsme alespoň z části pomohli v boji proti viru COVID 19, ale hlavně se nám podařilo sestavit výborný tým odhodlaných a zapálených lidí.

pomucky1.jpg