Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Cestovní ruch v Krajině pod Sněžkou se mění! 
 

Již v červnu začínáme testovat výrazné zjednodušení pro všechny, kdo se pohybují v krajině pod Sněžkou. Turisté budou objevovat region s novou Kartou hosta, místní budou moci využívat slev na atraktivity s Kartou občana, ubytovatelům a obcím se výrazně zjednoduší administrativa spojená s ubytováváním turistů. Celý projekt se v regionu spouští po diskuzích s aktéry v oblasti cestovního ruchu a mapování jejich potřeb. Hlavními cíli je digitalizace veřejné správy v oblasti cestovního ruchu, prodloužení pobytu a distribuce lidí v území a čase. 
 

Hlavními cíli organizace Krajina pod Sněžkou je digitalizace a udržitelný cestovní ruch ve východních Krkonoších. Od června tak spouští systém, který pomůže v několika oblastech cestovního ruchu. Ubytovatelům sjednotí reporty pro cizineckou policii, statistický úřad a obecní úřady do jednoho online formuláře. Každému turistovi, který v regionu zůstane alespoň jednu noc pak mohou ubytovatelé vydat Kartu hosta. Karta hosta slouží k čerpání výhod na turistických atraktivitách a je nástrojem, který pomáhá s distribucí lidí v území a čase. Tak aby turisté přijíždějící do krajiny pod Sněžkou objevovali například také krásy žacléřska či mladobucka a nezůstávali pouze na hřebenech Krkonoš.

Spouštěný systém bude doplněn o nové webové stránky, profily na sociálních sítích a printové materiály, které budou informovat o všem co se v regionu děje a co jim region nabízí. Tyto materiály budou využívat novou vizuální identitu, která byla pro Krajinu pod Sněžkou vytvořena. Vizuální identitu navrhlo studio Frank ateliér, které bylo vybráno v rámci soutěže, na kterou dohlížel Czechdesign. Při výběru loga v odborné porotě zasedli MgA. Michal Čepelka, Alena Valentová a Petr Maška. Vizuální identita vychází z Muttichových němých značek, respektuje jejich historickou podobu a doplňuje tento koncept o nové symboly, které vytvářejí vizuál destinace Krajina pod Sněžkou.

V těchto dnech již probíhají školení ubytovatelů, úředníků a poskytovatelů služeb, tak aby bylo možné v průběhu června spustit testovací provoz. Celé řešení je také tzv. proof of concept projektu eTurista, který by měl zdigitalizovat veřejnou správu v oblasti cestovního ruchu v celé republice. „Jsme rádi, že malý region jako je Krajina pod Sněžkou dokáže nastavovat trendy digitalizace pro celou zemi, ale jako ještě důležitější považuji, že se nám díky těmto projektům podařilo zasednout u jednoho stolu s obcemi i podnikateli z území a připravovat rozvoj regionu společnými silami“ sděluje ředitel Krajiny pod Sněžkou Jakub Rus.

 
Co s Kartou hosta vám také poradí následující video:

 KpS_logo_barva (4).png

Souhrnné informace o projektu naleznete na webových stránkách www.krajinapodsnezkou.cz a aktuality budeme průběžně zveřejňovat na facebookových profilech https://www.facebook.com/KrajinapodSnezkou nebo https://www.facebook.com/vychodnikrkonose 


.