Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Digitalizace destinace

Královéhradecký kraj letos podpořil vznik nové destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, jejímž cílem je mj. vytvořit a pilotně ověřit fungování efektivního systému řízení destinace s využitím moderních softwarových řešení.

Podpora ve výši 1 400 000,- Kč byl poskytnuta formou finanční dotace.


Obrázek1.gif