Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Moduly webu DMO

Číslo smlouvy: 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Cíle projektu

Cílem projektu "Moduly webu DMO" je vytvoření 3 modulů webových stránek sdružujících informace z východních Krkonoš a vytvoření landing page destinace Krajina pod Sněžkou.

Jedná se o moduly Homepage, Výlety a Redakční systém. Další součásti webu budou financovány z vlastních zdrojů SOVK.

V rámci publicity projektu SOVK a zvýraznění ekologické komponenty pořídí SOVK znovupoužitelné kelímky, které budou používány na regionálních akcích. 

Částka za zpracování projektu činí 807 012,50 Kč, z čehož 85 % bude financováno ze Státního fondu životního prostředí.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách www.mzp.cz www.sfzp.cz.

NPZP_povinná publicita_banner A4_rgb.jpg