Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Návštěva ministra Ivana Bartoše ve východních Krkonoších

Jsme rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo naše pozvání na setkání se starosty našeho regionu. Bylo tak možné uspořádat kulatý stůl pro oblast regionálního rozvoje na území východní Krkonoše, kterého se zúčastnili zástupci našich obcí, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a radní Královéhradecký kraj Adam Valenta.
A co jsme řešili? Především dopady extrémní zátěže, která v našem regionu souvisí s cestovním ruchem a ovlivňuje kvalitu infrastruktury a života v něm obecně. Konkrétně pak rozpočtové určení daní, podpora bydlení a podpora komunitního života v našich obcích.

Zákon o Místních poplatcích

 • V posilování pravomocí obcí nebo zvyšování sankcí naše obce příliš smyslu nevidí, hlavní cestou je osvěta, vysvětlování, vynakládání finančních prostředků vybraných z poplatků zpět do lokality (např. prostřednictvím destinačních managementů).
 • Aby bylo možné zavést plošnou povinnost evidovat pouze elektronicky, musí stát dodat zdarma obcím použitelný nástroj, který je ve fázi testování právě v našem regionu.
 • Zákon o místních poplatcích by měl být novelizován k roku 2025

Rozpočtové určení daní

 • Na úpravu RUD je velké množství požadavků ze všech úrovní samosprávy a lze předpokládat, že k jeho úpravě dojde ještě v tomto volebním období
 • Velký důraz od našich obcí je položen na:
  - zvýšení váhy koeficientu na velikosti katastrálního území
  - nástroj „daňových asignací“ pro firmy, které by mohly část svých daní alokovat na konkrétní účely v obci
 • Naopak mechanismus daně zůstávají tam, kde jsou vytvořeny zisky má řadu nejasností a rizik a je spíš složitý.

Podpora bydlení (nikoliv však sociálního či startovacího)

 • Velký důraz byl kladen na mechanismus, který by snížil riziko trestního stíhání v případech prodeje obecních pozemků lidem s trvalým bydlištěm v obci, což je v zájmu dlouhodobého rozvoje obce. Tak aby se k pozemkům nedostávali spekulanti či chataři.
 • Naši zástupci obcí vnímají silně jako problém „epidemii“ apartmánových domů, vůči kterým jsou obce bezbranné.
 • Zákon o podpoře bydlení, který řeší téma „dostupného bydlení“  je naplánován k projednání a schválení na příští rok 2024

Daň z nemovitostí – trvale žijící

 • Schůdné by mohlo být zvýhodnění/bonifikace trvale žijících oproti majitelům rekreačních objektů – bonus za obcí inkasovaný příspěvek na občana.
 • I pokud by se na obranu před vyšším zdaněním do volných objektů někdo trvale nahlásil, pro obce to bude mít pozitivní přínos v tom, že dostane alespoň příspěvek na občana z rozpočtového určení daní.