Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Organizace destinačního managementu

alias DMO

Od proběhlé restrukturalizace Svazku obcí východní Krkonoše v roce 2019 byl starosty členských obcí stanoven i nový pracovní směr zaměřující se na rozvoj cestovního ruchu celého regionu východních Krkonoš. Důležité je zde zdůraznit sousloví „celého regionu“, neboť Krkonoše samotné jsou velkým turistickým lákadlem, ovšem region východních Krkonoš má v sobě řadu míst, které jsou z pohledu cestovního ruchu opomíjené. V našem případě se jedná hlavně o obce Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Horní Maršov, Žacléř a Trutnov.

Určení nového pracovního směru sebou přineslo zároveň i rozhodnutí o založení Organizace destinačního managementu. A co tedy bude tato organizace zajišťovat? A na co se bude zaměřovat? Uveďme zde několik příkladů pro přehlednost. 

DMO bude například:

  • zajišťovat rozvoj destinace v souladu se zájmy jak soukromého, tak i veřejného sektoru.
  • snažit se turisticky zatraktivňovat méně známé lokality.
  • vytvořit a provozovat software, díky kterému dojde k digitalizaci veřejné správy v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na výběr ubytovacích poplatků.
  • zajišťovat cílený rozvoj cestovního ruchu s primárním zaměřením na rovnoměrnou distribuci turistů v rámci celého regionu.
  • vytvářet společný marketing a prezentovat veřejnosti region jako celek.
  • vytvářet prostor pro společná jednání mezi zájmovými skupinami, které budou určovat další rozvoj DMO, dle aktuálních potřeb regionu.
  • propojovat jednotlivé subjekty k vzájemné spolupráci a vytvořit nové produkty v cestovním ruchu.

Pokud se organizaci destinačního managementu bude dařit naplňovat výše zmíněné cíle, přinese to zájmovým skupinám jako jsou obce, místní obyvatele, turisté, soukromé subjekty, řadu výhod.

DMO pro obce

Díky digitalizaci veřejné správy dojde k vytvoření systému, který je zaměřen na výběr ubytovacích poplatků. Správně nastavený a poctivě odvedený poplatek ubytovatele přinese do obecního rozpočtu až o 25% více financí než doposud. A čím vyšší rozpočte obec má, tím více může investovat do dalšího rozvoje.

DMO pro místní obyvatele

Pro místní obyvatele vznikne v rámci DMO takzvaná karta občana, která poskytne obyvatelům přístup k lokálním službám a atraktivitám s možností získání různých výhod a slev. Uvedeme si jeden konkrétní příklad - s naší kartou bude možné rezervovat si datum a čas na Lanovku na Sněžku, čímž dojde k zamezení nepříjemného čekání ve frontě. A takových zvýhodnění nabídne karta občana daleko více.

DMO pro turisty

Turistům zase tento projekt přinese informační servis prostřednictvím destinačního webu, ale i kartu hosta s možností čerpání mnoha různých bonusů. Další výhodou bude také nově vytvořený webshop, díky kterému budou moci turisté nakupovat vstupenky na jednotlivé atraktivity regionu online. Všechny tyto produkty budou uzpůsobeny a propagovány tak, aby region vynikal svým exkluzivním přístupem.

DMO pro soukromé subjekty

Pro soukromé subjekty projekt DMO přináší mimo jiné také výhodu v narovnání podnikatelského prostředí. Poskytovatelé ubytování budou moci vydat svým klientům kartu hosta a zajistí jim tak atraktivnější nabídku.


stezka.jpg


Na závěr si ještě položíme otázku, proč je důležité věnovat cestovnímu ruchu tak velkou pozornost?
Roční návštěvnost Krkonoš je odhadována v řádu několika milionů turistů, z kterých region získává stabilní příjem. Turismus, jako takový, sebou přináší řadu příležitostí, ale zároveň s ním přicházejí i určité hrozby. Je tedy důležité, zabývat se cestovním ruchem komplexně, aby byl region pro turisty i nadále atraktivní, ale zároveň, aby turisté nebyli preferováni na úkor místních obyvatel či ochrany přírody.

Projekt odstartoval v druhé polovině roku 2019, od té doby proběhla řada jednání s veřejným i soukromým sektorem. Souhlasnou podporu vzniku DMO vyjádřily všechny členské obce SOVK, Královehradecký kraj, Czechtourism, Krkonoše - Svazek měst a obcí. Ze soukromého sektoru přislíbili účast na zapojení se do projektu například Lanovka na Sněžku, Stezka korunami stromů, Areál Mladé Buky, Grandhotel Hradec, Grund resort, Aparthotel Svatý Vavřinec a mnoho dalších.