Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

SOVK – Podpora destinační karty v Krajině pod Sněžkou 
 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Cíle projektu

Cílem projektu "SOVK – Podpora destinační karty v Krajině pod Sněžkou" je zajištění podpory destinační karty v Krajině pod Sněžkou formou potřebného hardwaru a informačních materiálů.

V rámci projektu bude zajištěn Hardware v podobě tiskáren pro snadnou emitaci Karet občana na městských úřadech a TIC. Zároveň budou pořízeny čtečky, které budou rozmístěny na akceptačních místech Karty hosta a Karty občana.

Finance budou použity také na samotné nosiče Karty občana a prezentaci destinační karty formou printových materiálů.

Částka za zpracování projektu činí 860 000,- Kč, z čehož 85 % bude financováno ze Státního fondu životního prostředí.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách www.mzp.cz www.sfzp.cz.

NPZP_povinná publicita_banner A4_cmyk.jpg