Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost


SOVK – Studie návštěvnosti a nástrojů relokace turistů z přetížených lokalit Východních Krkonoš

Číslo smlouvy: 1210600023

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Cíle projektu

Cílem projektu "SOVK – Studie návštěvnosti a nástrojů relokace turistů z přetížených lokalit Východních Krkonoš" je vytvoření komplexního strategického dokumentu, jež určí způsob, jak nejlépe propagovat region s ohledem na zásady udržitelného cestovního ruchu - tedy distribuci lidí v čase a místě a prodlužování jejich pobytu. 

Částka za zpracování projektu činí 466 000,- Kč, z čehož 85 % bude financováno ze Státního fondu životního prostředí.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách www.mzp.cz www.sfzp.cz.


Zpracovaný dokument k nahlédnutí zde: Studie návštěvnosti a nástrojů relokace turistů z přetížených lokalit východních Krkonoš

NPZP_povinná publicita_banner A4_rgb.jpg