Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Pasporty MK pro obce SOVK

Číslo smlouvy: 00761932

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Pasport místních komunikací je dokument sloužící pro obce a města jako základní evidence místních komunikací. V rámci projektu vzniklo pět pasportů pro členské obce - Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Janské Lázně, Mladé Buky a Žacléř.

Pro region východních Krkonoš je tento dokument stěžejní, neboť většina obcí leží na území Krkonošského národního parku, a proto je nezbytné zohledňovat v plánovaném rozvoji obecních komunikací i otázku ochrany přírody, aby nedocházelo ke střetu se zásadami péče stanovených Správou KRNAP. 

Zpracování pěti pasportů MK vyšlo na částku 338 800 Kč, z čehož 85 % bylo financováno ze Státního fondu životního prostředí

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

mzp.pngsfzp.png


Již zpracované dokumenty naleznete k nahlédnutí zde: