Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

V rámci SOVK myslíme strategicky!
  

eu-zam.jpg

Název projektu: V rámci SOVK myslíme strategicky!
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Realizace projektu začala již počátkem roku 2019 a k jeho dokončení by mělo dojít v červnu roku 2021. Výsledkem tohoto projektu je vytvoření celkem 15 strategických dokumentů, které budou určovat směr rozvoje členských obcí v následujících letech. Díky vzniku těchto dokumentů se obcím otevírá možnost, žádat o dotační tituly určené k podpoře místního rozvoje jako například - výměna veřejného osvětlení, údržba obecní zeleně atd. Smyslem tohoto projektu je zároveň i snaha, posílit strategické řízení na zájmovém území svazku.

K uskutečnění tohoto projektu byly z Operačního programu Zaměstnanost vyčleněny pro Svazek obcí Východní Krkonoše finanční prostředky v hodnotě téměř 6 000 000 Kč.


Ke stažení

Již zpracované dokumenty naleznete k nahlédnutí zde: